Đặt hàng

  • Chọn sản phẩm
  • Thông tin
  • Xác nhận
  • Hoàn tất

Chọn sản phẩm và số lượng cần mua

Nhấn vào hình ảnh sản phẩm để xem thêm thông tin của sản phẩm

Combo bột rau củ 7 vị 14 gói 5 gram (70g)

Bột Bí Đỏ (50g)

Bột Khoai Lang Tím (50g)

Bột Rau Bó Xôi (50g)

Bột Chùm Ngây (50g)

Bột Cà Rốt (50g)

Bột Củ Dền (50g)

Bột Rau Diếp Cá (100g)

Bột Rau Diếp Cá (50g)

Bột Rau Má (100g)

Bột Rau Má (50g)

Bột Súp Lơ Xanh (50g)